SKYBLOCK NOTEIKUMI

 • Noteikumi attiecas tikai uz Skyblock serveri.
 • Šo noteikumu ievērošana ir obligāta servera prasība, un to apiešana ir aizliegta.
 • Jebkurš noteikumu pārkāpējs var tikt sodīts pēc administrācijas objektīvajiem ieskatiem.
 • Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
 • Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Noteikumu nezināšana neatbrīvo no soda.

       - Attiecīgā marķējuma simbols ir pēdējās veiktās izmaiņas noteikumos.

1. Spēles čata izmantošana

 1. Čatu izmanto tā paredzētajam iemeslam - sakarīgai komunikācijai.​
 2. Aizliegts reklamēt svešus projektus.​
 3. Neatbalstam jebkādu draudu izteikšanu spēles čatā.​
 4. Neatbalstam tirgošanos par IRL naudu spēles publiskajā čatā.​
 5. Aizliegts "Admin Abuse", proti konstants toksisms, agresija pret administrācija biedru.​
 6. Aizliegts nepamatoti izmantot komandu /helpop un /report, tādējādi traucējot administrācijas darbu.​
 7. Administrācija neiesaka čatā izmantot nenormatīvu leksiku, kas iekļauj homofobismu un rasismu, suicidālu mudināšanu.​

1.1 Spēlētāju datu privātums un to nosacījumi

 1. Spēlētājs uztur personīgo atbildību par paša publiskotiem datiem, bildēm vai jebkādu citu informāciju.​
  1. Administrācija neuzņemas atbildību par datu glabāšanu, ja datu/attēlu/u.c. avots ir links, ko nevaram dzēst.​
 2. Administrācija izņems personu datu saturošu materiālu pēc pieprasījuma.
 3. Administrācija spēlētāju sodīs, ja ar publicētajiem datiem/bildēm/u.c. tiks izsmieta kāda persona vai grupa.​
 4. Administrācija neiesaka un nemudina pārpublicēt personu datus/foto/u.c.​

1.2 Aizliegta spēlētāju maldināšana iekšspēles vidē

Noteikums paredz, ka sekojošās darbības ir spēlētāju maldināšana:

 • Čatā izplatot maldinošu informāciju par serveri, vienmēr sazināties ar administrāciju, lai uzzinātu precīzu informāciju.​
 • Tirgojot spēlē līdzīgus itemus, kas nav īsti, piemēram pārsaukta lapiņa ar nosaukumu "/Fly access".​

2. Modifikācijas

 1. Aizliegtas jebkādas modifikācijas, kas dod negodīgu pārspēku pār citiem spēlētājiem, piemēram:​
  1. Programmas, kas dod negodīgu pārspēku pār citu spēlētāju.​
  2. Programmas, kas veic automatizētas darbības.​
  3. Programmas, kas ir modificētas oriģināla kopijas.​
  4. Skripti, kas automātiski izpilda darbības​.
  5. Programmas, kas rediģē reģistru vai memory lauku.​
  6. Programmas, kas spoofo informāciju par spēlētāju vai spēlētāja ierīcēm​.
  7. Modifikācijas, kas sniedz FlyBoost​.
 2. Viss, kas pārsniedz 28CPS robežu, jau tiek uzskatīts par negodīgu pārspēku pret citiem​.
  1. Aizliegts pārsaistīt “uzbrukt/iznīcināt” uz citu pogu, nevis noklusējumu (peles kreisā poga), lai iegūtu negodīgu pārspēku pār citiem spēlētājiem.
  2. Klikošanas tipus, kā DragClick, ButterFlyClick nerekomendējam lietot.​
  3. Double/Triple Click peles arī tiek pieskaitītas negodīgam pārspēkam pret citiem.​
 3. Aizliegts Printeris​ un tam līdzīgas citu modu funkcijas.

3. Aizliegta jebkāda veida "Scamošana", Inside.

 1. Salas līderis uzņemas absolūtu atbildību par uzņemtajiem biedriem un to radītajiem bojājumiem, zaudējumiem salai.​
 2. Inside gadījumā, Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par radušies zaudējumiem uz salas. Mantas netiek atgrieztas​.
 3. Spēlētājam kurš veicis Inside, tiek piemērots liegums spēlei pie nosacījuma, ja salas līderis ir izveidojis derīgu sūdzību Side Realms Discordā.​
 4. Uz salas noliktā vērtība (spawner, itemi, u.c.) no uzlikšanas brīža ir salas īpašums!​

4. IS TOP konkursa ietekmēšana

 1. Aizliegtas jebkādas norunas un sadarbošanās starp salām.
  1. Aizliegts PvP allying iekš Warzone teritorijas, tas ir ieskaitot Outpost, KoTH, u.t.t.
 2. Aizliegts jebkādi izmantot ALT kontus, lai ietekmētu IS TOP konkursa rezultātus.
 3. Aizliegts citai salai nodot vērtības, lai tādējādi ietekmēt IS TOP konkursa rezultātus.​
 4. Aizliegts bez administrācijas atļaujas apvienot salas, pārnesot vērtības uz vienu kopīgu salu.​
 5. Aizliegts nodot vērtību citai salai (administrācija lemj vai šī nodotā vērtība ir gana liela, lai par to piešķirtu sodu)​.

5. ALT profilu lietošana

 1. Aizliegts izmantot ALT kontu, lai apietu aktīvu banu.
 2. Aizliegts uz salas uzturēt kontus, kas nav salas biedri.​
 3. ALT kontus aizliegts izmantot, lai gūtu pārsvaru izlozēs, konkursos.​
 4. ALT kontus kategoriski aizliegts izmantot, lai veidotu papildu salas.​
 5. Katrai fiziskai personai drīkst būt tikai 2 konti (aizliegti tehniskie risinājumi kā VPN, proxy, u.c.)​.

6. Servera nepilnības / neatļautas darbības

 1. Aizliegts speciāli ietekmēt servera veiktspēju​.
 2. Aizliegts uz svešas salas veidot /sethome.​
 3. Aizliegts nesankcionētā veidā iekļūt svešā salā.​
 4. Servera nepilnību izmantošana sodāma ar diskvalifikāciju no IS TOP konkursa vai ar mantas atņemšanu, un liegumu spēlei.
  1. Spēles nepilnību izmantošana - jebkādu spēles limitāciju apiešana, to nepareiza, apzināta lietošana jebkāda labuma gūšanai.​
  2. Atrodot spēles nepilnību par to nekavējoties ir jāziņo administrācijas biedriem.

7. Servera iekšējā kārtība

 1. Aizliegti Item names, kas satur nenormatīvu leksiku.​
 2. Aizliegti Salu nosaukumi, kas satur nenormatīvu leksiku.​
 3. Aizliegts nepamatoti izmantot komandu /helpop un /report, tādējādi traucējot administrācijas darbu.
 4. Aizliegts mudināt veikt pārkāpumu.

8. Sūdzības iesniegšana

 1. Sūdzība jāiesniedz no pārkāpuma vai problēmas fiksēšanas 24h laikā.​
 2. Administrācija nosacīti neuzņemas meklēt pierādījumus par sūdzībā minēto pārkāpumu.​
 3. Administrācija pārbauda iespēju robežās pierādījumu autentiskumu, patiesumu.​
 4. Administrācija atbildi par sūdzību ievieto 3 dienu laikā, bet galējā atbilde tiek sniegta pēc sūdzības patiesuma pārbaudes.​
 5. Nepatiesu, atkārtotu apsūdzību gadījumā administrācija ir tiesīga sodīt bez bana apelācijas iespējas.​

9. Lieguma (bana) apelācijas iesniegšana

 1. Apelācija tiek uzskatīta par derīgu, ja tajā ir atbilstoši pierādījumi, kas apliecina soda nepatiesumu.​
 2. Apelāciju par visu veidu liegumiem jāiesniedz 48h laikā.​
  1. Apelācija, kas iesniegta ar iztecējušu termiņu var tikt noraidīta bez izskatīšanas.​
 3. Administrācijai ir tiesības neuzrādīt pierādījumus, kas tika izmantoti kā pamats liegumam pievienoties serverim.​
  1. Pierādījumus iesniedz tikai pēc augstākās vadības pieprasījuma.​
 4. Administrācija drīkst vadīties pēc iepriekšējo sodu vēstures lemjot par soda anulēšanu.
 5. Administrācijai atbilde ir jāsniedz 3 dienu laikā, galējo atbildi sniedz pēc apelācijas patiesuma pārbaudes.

10. Sodu politika

 1. Sodu administrācija piešķir pēc saviem objektīvajiem uzskatiem​.
  1. Ja uzskati, ka sods nepamatots vai par smagu - veido bana apelāciju, to izskatīs augstākstāvošie administrācijas locekļi.​


STRIKES

Par katriem 2 baniem, sala saņem 1 strike.

→ Brīdinājums (STRIKE) 1 - Salas vienkāršs Brīdinājums
→ Brīdinājums (STRIKE) 2 - 15% Potenciālās vērtības atņemšana
→ Brīdinājums (STRIKE) 3 - 45% Potenciālās vērtības atņemšana
→ Brīdinājums (STRIKE) 4 - 75% Potenciālās vērtības atņemšana
→ Brīdinājums (STRIKE) 5 - Salas disband (NEATGRIEZENISKA DZĒŠANA)

| Vērtību atrēķina nost nolasot IS Top rezultātus sezonas beigās |


[ Pēdējās veiktās izmaiņas 01.01.2024 ]