NE-TIPISKO SERVERU NOTEIKUMI

 • Noteikumi attiecas uz subserveriem, kuriem nav savu individuālo noteikumu.
 • Šo noteikumu ievērošana ir obligāta servera prasība, un to apiešana ir aizliegta.
 • Jebkurš noteikumu pārkāpējs var tikt sodīts pēc administrācijas ieskatiem.
 • Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
 • Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Noteikumu nezināšana no soda neatbrīvo.

NOTEIKUMI

Serveros ir aizliegts:

 1. Spams publiskajā čatā.
 2. Nekārtības celšana publiskajā čatā (iekļauj rupjus apvainojumus, ģimenes aizskaršana, rasisms).
 3. Traucēt administrācijas biedrus bez pamatota iemesla.
 4. Lietot segvārdus (nick), kas satur nenormatīvu leksiku, apvainojumus.
 5. Izplatīt staļinizma, ļeņinizma, hitlerizma, vai citu okupācijas režīma ideoloģiju idejas, saukļus, audio/vizuālus materiālus un/vai simboliku.
 6. Izplatīt idejas par rases nevienlīdzību, iznīdēšanu.
 7. Celt neslavu un negodu par serveri, vai jebkuru personu.
 8. Lietot nenormatīvu leksiku.
 9. Izplatīt pornogrāfiska satura audiovizuālus materiālus.
 10. Izplatīt audio/vizuālus materiālu, kas satur fiziskās personas datus (šī noteikuma izpildē tiek ievērotas fizisko personas datu labās prakses princips).
 11. Mudināt uz pašnāvību.
 12. Izteikt jebkāda veida draudus.
 13. Reklamēt jebko, kas neattiecas uz side.lv projektu.
 14. Tirgoties ar lietām, kas nav pieejamas serverī.
 15. Izplatīt nepatiesas, aplamas ziņas.
 16. Izmantot servera nepilnības (tās atrodot ir jāziņo administrācijai).
 17. Negatīvi ietekmēt servera veiktspēju.
 18. Ar nolūku postīt publiskās teritorijas.
 19. Aizliegts izvietoot attēlus (pixelart / roofart utt.), kas neagatīvi atspoguļo kādu spēlētāju grupu, atveido dzimumorgānus, vai jebko citu, kas satur nepatīkamas ainas, vai attiecas uz 18+ kontentu.
 20. Mudināt spēlētājus uz pārkāpumiem.

MODIFIKĀCIJU NOTEIKUMI

 1. Par neatļautām modifikācijām uzskata, un tās ir aizliegts lietot:
  1. Programmas, kas dod negodīgu pārspēku pār citu spēlētāju.
  2. Programmas, kas veic automatizētas darbības.
  3. Skripti, kas automātiski izpilda darbības

SODU IZSNIEGŠANA

Administrācija ir tiesīga izsniegt sodu par pārkāpumiem pēc saviem ieskatiem, izvērtējot tā nepieciešamību.

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

 1. Sūdzības var uzskatīt par derīgām, ja tajās tiek pievienoti derīgi pierādījumi, kas tieši parāda pārkāpumu, vai problēmu, tajā ir redzams vainīgais noteikuma pārkāpšanas brīdī, vai zaudētās mantas, ja sūdzība ir bijusi par kādu problēmu (sūdzības, kuras tiek veidotas pamatojoties uz pārkāpumiem publiskajā čatā, pielikumā kā minimums pieprasa nerediģētu pilnu spēles "skrīnu" vai "skrīnus", ar visu čatu, lai būtu garantija par to orģinalitāti un kontekstu tajā).
 2. Sūdzības ir jāiesniedz 12h laikā pēc pārkāpuma vai problēmas fiksēšanas brīža.
 3. Administrācijai atbilde uz sūdzību ir jāsagatavo 3 dienu laikā. Gala atbilde - līdz tiks noskaidrots sūdzības patiesums.
 4. Sūdzības, kas iesniegtas pēc 12h, vai, ja tajās ir nederīgi pierādījumi, var tikt neizskatītas.
 5. Administrācija neuzņemas meklēt pierādījumus par sūdzībās redzamajiem pārkāpumiem. Administrācija pārbauda pierādījumu patiesumu, ja tas ir tehniski iespējams.
 6. Ja tiks iesniegti vairāki viena noteikuma pārkāpumi vienā sūdzībā, vai sūdzībās no vairākiem spēlētājiem, sods tiks izsniegts par vienu, smagāko pārkāpumu.

APELĀCIJU IESNIEGŠANA

 1. Apelācijas var uzskatīt par derīgām, ja tajā iesniegtajos pierādījumos ir skaidri redzams soda nepatiesums.
 2. Apelācijas par jebkādiem liegumiem/sodiem ir jāiesniedz 24h laikā.
 3. Administrācija patur tiesības neievietot pierādījumus par veiktajiem pārkāpumiem.
 4. Apelācijas var tikt noraidītas ņemot vērā iepriekšējo sodu vēsturi, pierādījumu derīgumu, vai laika noildzi.
 5. Administrācijai atbilde uz apelāciju ir jāsagatavo 3 dienu laikā. Gala atbilde - līdz tiks noskaidrots apelācijas patiesums.

BALVU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 1. Balvas ir iespējams pieteikt un saņemt tikai kopienas/komandas līderim.
 2. Tās ir jāpiesaka 1h laikā, ja tās ir eventa konkursa, 24h laikā, ja tas ir servera konkursa 3 dienu laikā ja tas ir servera sezonas konkursa.
 3. Papildus informācija par balvām, ko administrācija lūdz norādīt ir jāiesniedz 4 dienu laikā.
 4. Ja balvas netiek pieteiktas laicīgi, tās tiek paturētas nākamajiem konkursiem.
 5. Ja papildus informācija par balvām netiek iesniegta laicīgi, balvas tiek izsniegtas kā paredzēts konkursa nosacījumos.
 6. Konkursos ir aizliegts palīdzēt citām kopienām/komandām, pretējā gadījumā kopienas/komandas tiks diskvalificētas.[ Pēdējās veiktās izmaiņas 01.01.2024 ]